Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kłobuck, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124863/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa leków oraz szczepionek do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304243

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 11 Listopada 5 C

1.4.2.) Miejscowość: Kłobuck

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343172206

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zozklobuck.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zozklobuck.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124863

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00118775

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 09:00

Po zmianie:
2023-03-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 09:30

Po zmianie:
2023-03-16 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-11

Po zmianie:
2023-04-14

Zobacz inne

Prawo