Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Podgórzyn, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125052/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Podgórzyn

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku użyteczności publicznej dla świadczenia usług społecznych w Podgórzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Podgórzyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821718

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żołnierska 14

1.4.2.) Miejscowość: Podgórzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-562

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 757548101, 757548119

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@podgorzyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgorzyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125052

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00110571

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 14:00

Po zmianie:
2023-03-15 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 14:30

Po zmianie:
2023-03-15 14:30

Zobacz inne

Prawo