Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125135/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Politechnika Poznańska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
AD/ZP/22/23„Usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w budynkach P P wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Poznańska

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamowień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001608

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-965

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.7.) Numer telefonu: 61 665 35 38

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.slesinska@put.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125135

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124382

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 09:00

Po zmianie:
2023-03-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:00

Po zmianie:
2023-03-16 10:00

Zobacz inne

Prawo