Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strzelce Krajeńskie, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125401/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080316413

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ulica Gorzowska 15

1.4.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-500

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk-strzelce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgk-strzelce.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125401

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00113827

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 12:00

Po zmianie:
2023-03-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 12:15

Po zmianie:
2023-03-14 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo