Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125917/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana i naprawa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w sąsiedztwie DDP nr 5 „Nasz Dom”: ul. Kościuszki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125917

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00104277

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 11:45

Po zmianie:
2023-03-10 11:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 12:00

Po zmianie:
2023-03-10 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-07

Po zmianie:
2023-04-08

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.03.2023r. do godz. 11:45.

Zobacz inne

Prawo