Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126995/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć na kursie spawania metodami MAG i TIG w ramach projektu „Samochodziarze na zawodowym starcie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188044

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: GRUNWALDZKA 25b

1.4.2.) Miejscowość: Toruń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 56 654 32 20

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zssam-torun.org

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zssam-torun.org

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126995

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00114840

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali czarnej, stanowiącej materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/TIG w ramach projektu „Samochodziarze na zawodowym starcie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów:
1) Blacha czarna 3*1000*2000 ze stali niestopowej do spawania. Norma EN 10025. Gatunek S 235-24 arkusze;
2) Blacha czarna 5*1000*2000 ze stali niestopowej do spawania. Norma EN 10025. Gatunek S235 - 16 arkuszy;
3) Blacha czarna 8*1000*2000 ze stali niestopowej do spawania. Norma EN 10025. Gatunek S235 - 4 arkusze;
4) Rura czarna d42t3 ze stali niestopowej nadająca się do spawania. Norma EN 10255:2007. Gatunek S 235 (dł. 6-7 m) - 160 m.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali czarnej, stanowiącej materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/TIG w ramach projektu „Samochodziarze na zawodowym starcie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów:
1) Blacha czarna 3*1000*2000 ze stali niestopowej do spawania. Norma EN 10025. Gatunek S 235-24 arkusze;
2) Blacha czarna 5*1000*2000 ze stali niestopowej do spawania. Norma EN 10025. Gatunek S235 - 16 arkuszy;
3) Blacha czarna 8*1000*2000 ze stali niestopowej do spawania. Norma EN 10025. Gatunek S235 - 4 arkusze;
4) Rura czarna 42,4 mm x 2,8 ÷ 3,0 mm ze stali niestopowej nadająca się do spawania. Norma EN 10255:2007. Gatunek S 235 (dł. 6-7 m)- 160 m.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutów do spawania oraz pozostałych materiałów i akcesoriów spawalniczych, stanowiących materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/TIG w ramach projektu „Samochodziarze na zawodowym starcie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów:
1) Elektrody Wolframowe SP 20 TR 2,4 ×175 - 120 sztuk;
2) Drut spawalniczy 0,8 mm (15kg w 1 szpuli) - 40 szpul;
3) Drut TIG 12,64 Ø 1,6 - 20 kg;
4) Drut TIG 31,6 LSI Ø 1,6- 40 kg;
5) Tarcze do szlifierki kątowej -160 sztuk;
6) Rękawice spawalnicze - 40 par;
7) Szybki do masek 11 DIN 110*90 - 40 sztuk;
8) Okulary ochronne - 40 sztuk;
9) Końcówki prądowe MB-15 0,8 - 40 sztuk;
10) Dysza gazowa MB 15 stożkowa 12×53 - 40 sztuk;
11) Sprężyna MB-13/15 palnika - 40 sztuk;
12) Korek RS 18/26 długi - 40 sztuk;
13) Dysza ceramiczna SRT 18/26 9,5 ×47 - 40 sztuk.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutów do spawania oraz pozostałych materiałów i akcesoriów spawalniczych, stanowiących materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/TIG w ramach projektu „Samochodziarze na zawodowym starcie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów:
1) Elektroda wolframowa TIG WT20 2,4 x175 - 120 sztuk;
2) Drut spawalniczy 0,8 mm (15kg w 1 szpuli) - 40 szpul;
3) Drut TIG 12,64 Ø 1,6 - 20 kg;
4) Drut TIG 316LSi 1,6 mm - 40 kg;
5) Tarcze do szlifierki kątowej -160 sztuk;
6) Rękawice spawalnicze - 40 par;
7) Szybki do masek 11 DIN 110*90 - 40 sztuk;
8) Okulary ochronne - 40 sztuk;
9) Końcówki prądowe MB-15 0,8 - 40 sztuk;
10) Dysza gazowa MB 15 stożkowa 12×53 - 40 sztuk;
11) Sprężyna MB-13/15 palnika - 40 sztuk;
12) Korek RS 18/26 długi - 40 sztuk;
13) Dysza ceramiczna SRT 18/26 9,5 ×47 - 40 sztuk.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:00

Po zmianie:
2023-03-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

Zobacz inne

Prawo