Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żory, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128606/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
01/TP/DZP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277951456

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Dąbrowskiego 20

1.4.2.) Miejscowość: Żory

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@mzoz.zory.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/mzoz.zory

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej/ Spółka Prawa Handlowego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128606

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00115467

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo