Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ogrodzieniec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128812/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Ogrodzieniec

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec oraz budowa budynku sanitarnego z sauną miejską

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258842

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 25

1.4.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: +(48) 32 67 09 713

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128812

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00120464

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-23 10:00

Po zmianie:
2023-03-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-23 10:30

Po zmianie:
2023-03-27 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-21

Po zmianie:
2023-04-25

Zobacz inne

Prawo