Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubartów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128912/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Lubartów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki
w Lubartowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lubartów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019388

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 12

1.4.2.) Miejscowość: Lubartów

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 (81) 855-22-73

1.4.8.) Numer faksu: +48 (81) 855-20-16

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umlubartow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128912

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00106021

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 12:00

Po zmianie:
2023-03-17 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
Na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-69c555e2-b2ad-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Po zmianie:
Na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 13:00

Po zmianie:
2023-03-17 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-15

Zobacz inne

Prawo