Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00129771/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
EP/220/4/2023 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem bezprzerwowego, automatycznego przełączania zasilania (...) w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.2.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Arkońska 4

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.7.) Numer telefonu: 91 813 9076

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129771

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00098095

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 08:00

Po zmianie:
2023-03-20 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 09:00

Po zmianie:
2023-03-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo