Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nakło nad Notecią, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00129968/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091659082

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Młyńska 22

1.4.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkns.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129968

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00096368

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 09:00

Po zmianie:
2023-03-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 09:15

Po zmianie:
2023-03-21 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-19

Zobacz inne

Prawo