Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130230/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP 7/23 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Izby Przyjęć Zakaźnej w ramach realizacji projektu: „Modernizacja zakaźnej izby przyjęć ....”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471219736

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kniaziewicza 1/5

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 91-347

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@bieganski.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bieganski.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130230

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00121041

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 09:00

Po zmianie:
2023-03-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:00

Po zmianie:
2023-03-16 10:00

Zobacz inne

Prawo