Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chojnice, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130742/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308169

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Leśna 10

1.4.2.) Miejscowość: Chojnice

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampublik@szpital.chojnice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130742

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00118388

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 10:00

Po zmianie:
2023-03-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 11:00

Po zmianie:
2023-03-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-14

Zobacz inne

Prawo