Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wiśniewo, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130808/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŚNIEWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego kategorii 2 uterenowionego dla OSP Wiśniewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŚNIEWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: OSP Wiśniewo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450202100

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 16A

1.4.2.) Miejscowość: Wiśniewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugz@ugzambrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugzambrow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


stowarzyszenie

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


usługi pożarnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130808

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00130645

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania

Przed zmianą:
Zamawiający na realizacje zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 1 450 388,00 zł w związku z powyższym cena oferty z najniższą ceną zdecydowanie przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Po zmianie:
Zamawiający na realizacje zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 1 150 000,00 zł w związku z powyższym cena oferty z najniższą ceną zdecydowanie przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zobacz inne

Prawo