Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132050/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510650890

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Niepodległości 44

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-045

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.olsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132050

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00125288

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi na rzecz Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Olsztynie w zakresie:
1) bezpośredniej ochrony osób i mienia,
2) monitorowania systemów alarmowania o włamaniu i napadzie i sygnalizacji pożaru,
3) całodobowego serwisu i konserwacji urządzeń systemu alarmowego.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi na rzecz Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Olsztynie w zakresie:
1) bezpośredniej ochrony osób i mienia,
2) monitorowania systemów alarmowania o włamaniu i napadzie i sygnalizacji pożaru,
3) całodobowego serwisu i konserwacji urządzeń systemu alarmowego oraz systemów telewizji przemysłowej rozmieszczonych na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, przy ul. Niepodległości 44 oraz Al. Wojska Polskiego 30.

Zobacz inne

Prawo