Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Cieszyn, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132292/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZAKŁAD KARNY W CIESZYNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa produktów mleczarskich, olejów i tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych dla Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W CIESZYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319776

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.4.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_cieszyn@sw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


zakład karny

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132292

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124572

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:00

Po zmianie:
2023-03-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:15

Po zmianie:
2023-03-17 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-13

Po zmianie:
2023-04-15

Zobacz inne

Prawo