Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tolkmicko, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133084/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tolkmicko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BUDOWA ECOMARINY W TOLKMICKU WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, EDUKACYJNO-HOTELOWYM ORAZ REKREACYJNYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tolkmicko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748011

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 3

1.4.2.) Miejscowość: Tolkmicko

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-340

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tolkmicko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tolkmicko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133084

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00110775

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 10:00

Po zmianie:
2023-03-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 10:15

Po zmianie:
2023-03-21 10:15

Zobacz inne

Prawo