Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zabrze, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134937/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie: Remont Sali do siatkówki/koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu ul. Matejki 6”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276854640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Matejki 6

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 271 66 40

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.zabrze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sport, rekreacja, konserwacja terenów zielonych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134937

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00128865

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 09:00

Po zmianie:
2023-03-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 09:10

Po zmianie:
2023-03-20 09:10

Zobacz inne

Prawo