Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135603/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

TEATR KTO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudową pasażerską w formie leasingu operacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: TEATR KTO

1.2.) Oddział zamawiającego: Instytucja Kultury Miasta Krakowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356901227

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zamoyskiego 50

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-523

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 62 37 300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@teatrkto.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135603

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124742

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 13:00

Po zmianie:
2023-03-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 14:00

Po zmianie:
2023-03-20 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-13

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo