Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mielec, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136031/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp +/-3% na dachu istniejącego budynku PSPR oraz zasilanie i montaż 2 stacji ładowania samochodów elektrycznych w Mielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 831364262

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 22

1.4.2.) Miejscowość: Mielec

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 177736301

1.4.8.) Numer faksu: +48 177800552

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pogotowie-mielec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-mielec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136031

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00117435

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 10:00

Po zmianie:
2023-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 10:30

Po zmianie:
2023-03-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-20

Zobacz inne

Prawo