Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wieliczka, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136470/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kontrola komór wysokich część 2 - kontrola stanu urządzeń odwadniania, stanu siatek zabezpieczających, obarierowania, zabezpieczeń pomostów widokowych i podwieszanych żyrandoli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136470

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00118612

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 11:30

Po zmianie:
2023-03-17 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 12:00

Po zmianie:
2023-03-17 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-13

Po zmianie:
2023-04-15

Zobacz inne

Prawo