Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubin, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136604/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Rejonowy w Lubinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, toalet i ciągów komunikacyjnych Sądu Rejonowego w Lubinie oraz utrzymanie posesji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Lubinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325222

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wrocławska 3

1.4.2.) Miejscowość: Lubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.finansowy@lubin.sr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubin.sr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sądownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136604

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00132558

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.6. Rodzaj zamawiającego

Przed zmianą:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Po zmianie:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Zobacz inne

Prawo