Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krasnystaw, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00136621/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Powiat Krasnostawski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatu Krasnostawskiego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krasnostawski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198209

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marka Sobieskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 82 576-52-11 do 13

1.4.8.) Numer faksu: 82 576-45-88

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@krasnystaw-powiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.krasnystaw-powiat.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136621

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00127498

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 11:00

Po zmianie:
2023-03-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 11:30

Po zmianie:
2023-03-21 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-15

Po zmianie:
2023-04-19

Zobacz inne

Prawo