Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137170/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniadaniem, obiad, obiadokolacja, kolacja, przerwa kawowa, sale szkoleniowe) na potrzeby organizacji szkoleń przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 617 96 85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137170

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129037

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 10:00

Po zmianie:
2023-03-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 10:05

Po zmianie:
2023-03-20 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-15

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo