Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00137882/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi kafeteryjne dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100999489

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 132-136

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-305

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Informatyzacja i Teleinformatyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137882

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00121122

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 11:00

Po zmianie:
2023-03-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 13:00

Po zmianie:
2023-03-22 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-18

Po zmianie:
2023-04-20

Zobacz inne

Prawo