Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mrągowo, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139795/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751088

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Nowogródzka 1

1.4.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 897419580

1.4.8.) Numer faksu: 897419590

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139795

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00119586

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 09:00

Po zmianie:
2023-03-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 09:05

Po zmianie:
2023-03-22 09:05

Zobacz inne

Prawo