Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00139944/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Inter-Broker sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jabłonna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Inter-Broker sp. z o.o.

1.2.) Oddział zamawiającego: Broker ubezpieczeniowy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870315750

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żółkiewskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Toruń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: a.horecka@interbroker.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.interbroker.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139944

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00126844

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-22 10:00

Po zmianie:
2023-03-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-22 10:15

Po zmianie:
2023-03-24 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-20

Po zmianie:
2023-04-21

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Gmina Jabłonna, a
Inter-Broker Sp. z o.o. jest pełnomocnikiem Zamawiającego. Dane Zamawiającego:
Gmina Jabłonna
Jabłonna – Majątek 22
23-114 Jabłonna - Majątek
NIP: 713 289 28 26
Regon: 431019773
tel. 81 561 05 70, faks 81 561 00 65

Zobacz inne

Prawo