Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czechowice-Dziedzice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140179/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000728813

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Węglowa 54

1.4.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor.sp2@czechowice.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2czechowice.edupage.org/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140179

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129676

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 12:10

Po zmianie:
2023-03-22 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 12:20

Po zmianie:
2023-03-22 12:40

Zobacz inne

Prawo