Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mielec, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140425/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.23 Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej będącej w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308637

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żeromskiego 22

1.4.2.) Miejscowość: Mielec

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.mielec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140425

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00133466

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:00

Po zmianie:
2023-03-27 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 10:00

Po zmianie:
2023-03-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-19

Po zmianie:
2023-04-25

Zobacz inne

Prawo