Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140652/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515885

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Zwycięstwa 20

1.4.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 296 07 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.lonska@um.sosnowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140652

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00130355

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:00

Po zmianie:
2023-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:30

Po zmianie:
2023-03-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-18

Po zmianie:
2023-04-20

Zobacz inne

Prawo