Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Międzychód, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140763/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA AMBULANSU TYPU „C” w ramach projektu pn.:
„Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii COVID-19 (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310249

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 10

1.4.2.) Miejscowość: Międzychód

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-400

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 957482011

1.4.8.) Numer faksu: 957482711

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140763

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00132479

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:30

Po zmianie:
2023-03-22 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 10:00

Po zmianie:
2023-03-22 10:00

Zobacz inne

Prawo