Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gorlice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00140938/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Gorlice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W OBSZARZE STARÓWKI MIASTA GORLICE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorlice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893204

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 2

1.4.2.) Miejscowość: Gorlice

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: (18) 3551252

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.gorlice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorlice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140938

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00122599

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-22 13:00

Po zmianie:
2023-03-23 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-22 13:30

Po zmianie:
2023-03-23 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-20

Po zmianie:
2023-04-21

Zobacz inne

Prawo