Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ryki, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141242/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA RYKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja stacji wodociągowych w Gminie Ryki
w miejscowości Moszczanka i Niwa Babicka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.2.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.4.2.) Miejscowość: Ryki

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 818657110

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141242

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00137336

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 10:00

Po zmianie:
2023-04-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 11:00

Po zmianie:
2023-04-07 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-29

Po zmianie:
2023-05-06

Zobacz inne

Prawo