Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141314/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż mebli na potrzeby Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU

1.2.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000640136

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Władysława Reymonta 8

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-066

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam-publ@ginekologia.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141314

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00125650

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:00

Po zmianie:
2023-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 11:00

Po zmianie:
2023-03-22 11:00

Zobacz inne

Prawo