Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sierpc, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00214288/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Sierpc

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu - szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza - Muzeum Wsi Mazowieckiej”, odcinek od ul. Okulickiego do ul. Konstytucji 3-go Maja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Sierpc

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015483

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piastowska

1.4.2.) Miejscowość: Sierpc

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: r.goszczycki@um.sierpc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sierpc.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214288

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00196188

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-15 10:00

Po zmianie:
2023-05-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-15 10:30

Po zmianie:
2023-05-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-13

Po zmianie:
2023-06-15

Zobacz inne

Prawo