Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bystrzyca Kłodzka, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00214739/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wymiarach 15/17 cm układanej na podbudowie betonowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890197772

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nadbrzeżna 11

1.4.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


budownictwo drogowe, handel

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214739

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00214732

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 24 miesięcy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Zamawiający na kluczowe elementy zamówienia wskazuje: ułożenie płyt ażurowych na całym odcinku rowu

Po zmianie:
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 24 miesięcy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Zamawiający na kluczowe elementy zamówienia wskazuje: ułożenie ułożenie kostki granitowej

Zobacz inne

Prawo