Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bulkowo, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00214749/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BULKOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej
w m. Osiek, gm. Bulkowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BULKOWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015709

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.4.2.) Miejscowość: Bulkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-454

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 265 20 13

1.4.8.) Numer faksu: 24 265 23 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bulkowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214749

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00188980

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 09:00

Po zmianie:
2023-05-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 11:00

Po zmianie:
2023-05-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-14

Po zmianie:
2023-06-21

Zobacz inne

Prawo