Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00214810/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup 2 szt. routerów dostępowych do sieci Internet

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.2.) Oddział zamawiającego: Centrala

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II nr 70

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-175

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@arimr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Osoba Prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214810

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00199244

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-17 11:00

Po zmianie:
2023-05-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-17 12:00

Po zmianie:
2023-05-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:
2023-06-24

Zobacz inne

Prawo