Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216141/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych wzmocnionych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351194736

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Modrzewiowa 22

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-224

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: +48 12 428-73-04

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@msor.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kcr.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216141

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00204670

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 09:00

Po zmianie:
2023-05-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 10:00

Po zmianie:
2023-05-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-14

Po zmianie:
2023-06-16

Zobacz inne

Prawo