Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Płock, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216336/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup urządzeń rehabilitacyjnych w ramach Projektu pn „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650070

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Medyczna 19

1.4.2.) Miejscowość: Płock

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 243646323

1.4.8.) Numer faksu: +48 243646310

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wszplock.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wszplock.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216336

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00191585

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 10:00

Po zmianie:
2023-05-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 12:00

Po zmianie:
2023-05-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-14

Po zmianie:
2023-06-17

Zobacz inne

Prawo