Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sianów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216622/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Sianów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieminie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sianów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920682

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Armii Polskiej 30

1.4.2.) Miejscowość: Sianów

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: 094 346 95 43

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ejacewicz@sianow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sianow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieminie, Sieciemin 54, 76-004 Sianów - na rzecz której przeprowadza postępowanie Gmina Sianów - Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216622

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00202974

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 12:00

Po zmianie:
2023-05-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-16 12:30

Po zmianie:
2023-05-19 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-14

Po zmianie:
2023-06-18

Zobacz inne

Prawo