Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krosno, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00217658/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W KROŚNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy testów diagnostycznych, odczynników do hodowli komórkowej, certyfikowanych materiałów odniesienia, wzorców i szczepów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W KROŚNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370443535

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A

1.4.2.) Miejscowość: Krosno

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.wiw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i ochrony zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217658

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00211115

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 12:45

Po zmianie:
2023-05-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 13:00

Po zmianie:
2023-05-22 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-17

Po zmianie:
2023-06-20

Zobacz inne

Prawo