Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Sącz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00217729/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT NOWOSĄDECKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217729

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00207430

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00044226/04/P

Po zmianie:
2023/BZP 00044226/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych dla szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych – notebooków, każdy wyposażony w mysz bezprzewodową, dedykowaną torbę zabezpieczającą notebook przed zniszczeniem, zainstalowany lub preinstalowany system operacyjny, zainstalowany, aktualny, stabilny pakiet oprogramowania biurowego.
Dostarczone notebooki muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją jakości (uwaga: okres gwarancji jakości na notebooki stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII SWZ).
Pozostałe akcesoria (optyczne myszy bezprzewodowe i dedykowane torby zabezpieczające notebooki przed zniszczeniem) winny być objęte gwarancją producenta.
Dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być nowe, pełnowartościowe, nie mogą być towarem powystawowym, muszą spełniać wymogi techniczne i ilościowe określone w załączniku nr 1 do SWZ, nie mogą: być używane, uszkodzone mechanicznie, posiadać wad.
Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych dla szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych – notebooków, każdy wyposażony w mysz bezprzewodową, dedykowaną torbę zabezpieczającą notebook przed zniszczeniem.
Dostarczone notebooki muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją jakości (uwaga: okres gwarancji jakości na notebooki stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII SWZ).
Pozostałe akcesoria (optyczne myszy bezprzewodowe i dedykowane torby zabezpieczające notebooki przed zniszczeniem) winny być objęte gwarancją producenta.
Dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być nowe, pełnowartościowe, nie mogą być towarem powystawowym, muszą spełniać wymogi techniczne i ilościowe określone w załączniku nr 1 do SWZ, nie mogą: być używane, uszkodzone mechanicznie, posiadać wad.
Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 10:00

Po zmianie:
2023-05-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 10:15

Po zmianie:
2023-05-23 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-16

Po zmianie:
2023-06-21

Zobacz inne

Prawo