Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chełm, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218055/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO W CHEŁMIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zapewnienie noclegów dla uczestników projektu „Najlepsi, bo profesjonalni”, realizujących staże zawodowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO W CHEŁMIE

1.2.) Oddział zamawiającego: ZSGiH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000200696

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Reformacka 13

1.4.2.) Miejscowość: Chełm

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 825652706

1.4.8.) Numer faksu: 825652706

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsgihchelm@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsgihchelm.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218055

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00214576

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 13:00

Po zmianie:
2023-05-24 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 13:30

Po zmianie:
2023-05-24 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-20

Po zmianie:
2023-06-23

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zamieścił skorygowany Załącznik nr 2 do SWZ, uwzględniając wprowadzone zmiany

Zobacz inne

Prawo