Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218061/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa doradcza dotycząca opracowania oferty produktowo-usługowej z obszaru medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387116932

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zakopiańska 73

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-418

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: +48 122618324

1.4.8.) Numer faksu: +48 122660870

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność badawcza, naukowa oraz przemysłowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218061

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00204830

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-17 09:00

Po zmianie:
2023-05-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-17 09:10

Po zmianie:
2023-05-23 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-15

Po zmianie:
2023-06-21

Zobacz inne

Prawo