Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tarnów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218111/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa profesjonalnych środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów eksploatacyjnych dla szwalni, dozowników nadgarstkowych, drobnego sprzętu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850052740

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lwowska 178A

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kstrzalba@lukasz.med.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218111

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00211186

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00087824/03/P

Po zmianie:
2023/BZP 00087824/04/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 09:00

Po zmianie:
2023-05-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 09:30

Po zmianie:
2023-05-23 09:30

Zobacz inne

Prawo