Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wierzawice, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218701/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Giedlarowa - budowa instalacji PV o mocy 48,00 kW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180054074

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 874

1.4.2.) Miejscowość: Wierzawice

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@sm-park.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm-park.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218701

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00210064

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 09:00

Po zmianie:
2023-05-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 10:00

Po zmianie:
2023-05-23 10:00

Zobacz inne

Prawo