Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218908/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Dostawa wyposażenia studia nagrań oraz pracowni VR na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12617 96 85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218908

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00214249

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
10857,84

Po zmianie:
11151,72

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.6. Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT)

Przed zmianą:
39227,35

Po zmianie:
39521,23

Zobacz inne

Prawo