Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wysowa-Zdrój, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00219023/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu ZSCKR w Hańczowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095377

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Hańczowa

1.4.2.) Miejscowość: Wysowa-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-316

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18 353 20 04

1.4.8.) Numer faksu: 18 353 20 04

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsr-hanczowa@pro.onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsr-hanczowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219023

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00219013

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:

Po zmianie:
ZSCKR/EL/INT/1/2023

Zobacz inne

Prawo