Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubartów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00219462/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Lubartów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubartów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019951

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: LUBELSKA 18 A

1.4.2.) Miejscowość: Lubartów

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: (81) 855 35 86

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gmina-lubartow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gmina-lubartow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219462

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00193199

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 10:00

Po zmianie:
2023-05-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 10:30

Po zmianie:
2023-05-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-17

Po zmianie:
2023-06-20

Zobacz inne

Prawo